Sorteo SAIZAR Semana Grande 2019

Participa en el sorteo de un día inolvidable en la semana grande Donostiarra para 5 parejas con comida en la sidrería SAIZAR y cena de pinchos en el new Sansse.

Por la compra de cualquier producto SAIZAR durante el 12 de julio al 2 de agosto del 2019 subiendo el ticket de compra a través del siguiente formulario se optará al sorteo de 5 premios para dos personas, el cual se celebrará ante notario el 5 de Agosto.

Cada usuario/a podrá participar todas las veces que desee dentro del plazo establecido.

Los nombres de los/as  ganadores/as se publicarán en esta misma página web el 7 de agosto. Asimismo, SAIZAR contactará directamente con los/as afortunados/as.

SAIZAR no hará uso de los datos que se faciliten en el formulario, éstos serán eliminados una vez finalice el concurso, respetando así la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

¡PARTICIPA!

Aste Nagusiko SAIZAR zozketa 2019

Donostiko aste nagusian 5 bikoteentzako egun ahaztezin baten zozketan parte har dezakezu, bazkaia SAIZAR Sagardotegian eta pintxo-afaria new Sanssen.

2019ko uztailaren 12tik abuztuaren 2ra arte SAIZAR edozein produktu erosketaren ticketa ondorengo formularioa erabiliaz igo eta bi pertsonantzako 5 sarien zozketan parte hartuko duzu. Zozketa notario baten pean egingo da abuztuaren 5ean.

Erabiltzaile bakoitzak nahi adina bider parte hartu ahal izango du, beti ere aurreikusitako epearen barne.

Irabazleen izenak webgune honetan bertan argitaratuko dira abuztuaren 7an. Era berean, Saizarrek haiekin harremanetan jarriko da.

SAIZAR-ek ez ditu formularioan emandako datuak erabiliko, behin lehiaketa amaituta, hauek ezabatuko direlarik. Modu horretan, abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa errespetatuko da, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.

PARTE HARTU!